Du học nghề LTV hợp tác cùng Trường Cao Đẳng Công Nghiệp và Thương Mại – BỘ CÔNG THƯƠNG

LTV hợp tác cùng TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - Bộ Công Thương

Ngày 14/7/2020 Công ty cổ phần đầu tư phát triển và đào tạo toàn cầu LTV và Trường Cao Đẳng Công Nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương đã ký bản thỏa thuận hợp tác với mục tiêu khai thác thế mạnh của mỗi bên, cùng nhau giải quyết các vấn đề thực tiễn trong công tác tuyển sinh và đào tạo nhằm giúp cho sinh viên có nhiều lựa chọn việc làm sau khi tốt nghiệp, ổn định, thu nhập cao, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm thực tế tại môi trường tiên tiến bậc nhất Châu Âu là CHLB Đức. Tạo điều kiện tối đa cho người lao động, sinh viên có cơ hội học tập và làm việc tại CHLB Đức, giúp đảm bảo đầu ra về việc làm và thu nhập cho sinh viên sau khi tốt nghiệp

du-hoc-nghe-LTV-hợp-tác-cùng-TRƯỜNG-CAO-ĐẲNG-CÔNG-NGHIỆP-VÀ-THƯƠNG-MẠI---Bộ-Công-ThươngBÀI VIẾT LIÊN QUAN